Měsíc říjen bude v městském muzeu patřit výstavě s názvem „Slavní návštěvníci Mariánských Lázní“. Jedná se o výstavu ze sbírek muzea, která vychází z obdobné výstavy pořádané v domě Chopin v září roku 1986.

V osmdesátých letech bylo požádáno téměř čtyřicet českých výtvarníků, o to, aby zobrazili svou představu pobytu některých významných osobností v Mariánských Lázních. A že šlo o známé osobnosti i v oblasti umění dokazují jména jako Adolf Born, Theodor Pištěk, Vladimír Suchánek nebo Jiří Šalamoun. Každý z umělců zachytil slavné hosty svým typickým stylem a rozpoznatelným způsobem výtvarného vyjádření.  Návštěvníci Galerie Goethe si tak budou moci prohlédnout třeba Velkovezíra tureckého přijíždějícího do lázní, Friedricha Nietzscheho užívajícího si lázeňské procedury nebo Richarda Wagnera popíjejícího z lázeňského pohárku.

Zahájení výstavy se uskuteční v úterý 4. října 2022 v 18:00 hodin. Vernisáž bude tentokrát netypická, protože slavné osobnosti zde nebudou jen na obrazech, ale několik jich budete moci potkat v muzeu i osobně.

Za pomoc s přípravou vernisáže děkujeme členům Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně z. s., žákům Literárně dramatického oboru ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně a paní Kateřině Pavlovicové.
Výstavu „Slavní návštěvníci Mariánských Lázní“ bude možné navštívit v městském muzeu do neděle 30. října 2022.