DOKUMENTY

Transparentní účet organizace 192613011/0300 ČSOB

Výsledky hospodaření jsou dostupné online na portále: monitor.statnipokladna.cz

Výroční zprávy Městského muzea Mariánské Lázně:

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Schválené rozpočty dle pravidel rozpočtového procesu:

Schválený rozpočtový plán na roky 2018-2020

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2019