V úterý 25. června 2024 v 18:00 hodin proběhne v Galerii Goethe vernisáž dvou vzájemně provázaných výstav, které potěší stejnou měrou zájemce o historii stejně jako milovníky výtvarného umění. Výtvarnou část zastoupí díla zapomenutého umělce a pedagoga Jana Křížka. Vystavené obrazy nám v průřezu ukážou výborného kreslíře se silným citem pro barevnou paletu. Jan Křížek ovládal bravurně, jak tužku, tak štětec. Na výstavě se můžete obdivovat portrétům, zátiším s květinami nebo krajinám.

Jan Křížek se narodil v roce 1887 v Moravské Ostravě, po studiích na Vídeňské, Mnichovské a Pražské akademii výtvarných umění nastoupil dráhu pedagogickou. Vyučoval na českých a německých školách v Českém Krumlově, Kašperských Horách, Českých Budějovicích, Plzni a Praze. Pořádal výstavy pro své žáky, stejně tak se účastnil výstav jihočeských a západočeských spolků výtvarníků, jejichž byl členem.

Druhá část výstavy představí rodinu lékaře a univerzitního profesora Rudolfa Jaksche von Wartenhorst, který spolu se svým otcem Antonem Jakschem výrazně přispěl k rozvoji české medicíny a lázeňství v západních Čechách.

Jména těchto mužů spojuje žena – Gertruda Křížková, roz. Jakschová. Gertruda byla dcerou Rudolfa Jaksche a po desetiletí schraňovala rodinný odkaz, zároveň se roku 1944 provdala za akademického malíře Jana Křížka. Po její smrti historické dokumenty i uměleckou pozůstalost jejího muže převzali rodinní přátelé, manželé Královcovi z Mariánských Lázní. Díky nim tak ve výstavních prostorách Galerie Goethe může být spolu s rodinnou historií prezentován také průřez malířovým dílem.

Výstava potrvá od úterý 25. června do neděle 4. srpna 2024. Na pokladně muzea bude možné zakoupit katalog k výstavě o životě a díle Jana Křížka.

Malíř Jan Křížek na kolonádě v Mariánských Lázních.

Malíř Jan Křížek na kolonádě v Mariánských Lázních.