BADATELÉ

Informace pro badatele

Vážení badatelé,

služeb muzea je možné využít od pondělí do pátku, a to v pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin, vždy po domluvě s příslušným odborným pracovníkem. Muzeum se při poskytování badatelských služeb řídí Badatelským řádem, se kterým je každý badatel povinen se seznámit a řídit se jím. Sbírkové fondy muzea lze předložit ke studiu po předchozí domluvě s příslušným pracovníkem muzea.

Na badatelské dotazy odpovídáme též písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, pokud tyto dotazy nenarušují jiné pracovní povinnosti a pracovní úkoly odborných pracovníků. Rešerní služby nad rámec běžných dotazů jsou zpoplatněny hodinovou mzdou odborných pracovníků.

Badatelský řád MMML

Fotodokumentace města

Městské muzeum vykonává v souladu se svou zřizovací listinou fotodokumentaci města a okolí Mariánských Lázní. Fotodokumentace je přístupna badatelům k využití v souladu s badatelským řádem. Můžete zde nalézt fotografie z historie budování jednotlivých domů, činnosti spolků i z významných sportovních a kulturních aktivit.

Fotodokumentace – formát pdf

Kronika města Mariánské Lázně

Městské muzeum je na základě zřizovací listiny pověřeno vedením kroniky města. Vzhledem k tomu, že ze zákona o kronikách je městskí kronika přístupná každému, zveřejňujeme na našich stránkách její polné znění od roku 2007. Kronikářem je od roku 2007 paní Jana Drahokoupilová a zápis vždy schvaluje rada města Mariánských Lázních. Starší kroniky města najde na stránkách portafontium.eu.

Kronika města Mariánské Lázně – formát pdf