Výstava prací žáků Výtvarného oboru Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních představí práce z výtvarné, keramické a multimediální tvorby. Letošní výstava bude na téma „Koloběh“. Koloběh je široké téma a my jsme ho proto pojali ze široka a podívali se na něj z různých úhlů pohledu. Zajímal nás nejen koloběh přírody a ročního období, ale i koloběh vody, peněz, nebo třeba člověka a jeho tváře. Téma jsme rozšířili např. i o stvoření světa, jako planety vhodné k životu, nebo kruhu jako otočného prvku. Všechna tato dílčí podtémata se odrazila v plošné i prostorové práci žáků. Na výstavě tak mohou návštěvníci zhlédnout jak malby, kresby, grafiky a keramické výrobky, tak plastiky z různých netradičních, často recyklovaných materiálů. Na zahájení výstavy se budou také promítat krátké animované filmy žáků Multimediální tvorby.

Výstava proběhne v Městském muzeu a galerii Mariánské Lázně od 5. do 23. června 2024. Zahájena bude vernisáží ve středu 5. června v 17.00 hodin.