GEOLOGIE

Podsbírka je zpracována ve fondech: mineralogie, petrografie, geologie a paleontologie

Geologická sbírka je zaměřena především na regionální sběry z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska a Plzeňska, ale některé položky sbírky zasahují i mimo uvedený region. Podsbírka je kompletně zpracována ve fondech: mineralogie, petrografie, geologie a paleontologie.

Tato sbírka má velmi cennou historickou hodnotu. Obsahuje totiž kompletní mineralogické sběry mariánskolázeňského lékárníka Karla Brema, který začal sbírat minerály v letech 1821-1855 na popud J. W. Goetha a také sbírku Julie H.–Schildbachové z let 1900 – 1930, která obsahuje sběry z dnes již často nedostupných nebo zcela vytěžených lokalit.

Fond Mineralogie

Fond obsahuje minerály pocházející z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Českého lesa, Krušných hor a Plzeňska.

Fond Petrografie

Fond tvoří horniny sbírané v mariánskolázeňském regionu, popřípadě v dalších lokalitách Západních Čech.

Fond Geologie

Ve fondu se nachází předměty, které nelze zařadit mezi minerály ani horniny. Patří sem například předměty používané při těžbě a dolování.