PÍSEMNOSTI

Podsbírka zahrnující předměty archivní povahy

Písemnosti zahrnují předměty archivní povahy. Patří mezi ně alba, dokumenty, historické fotografie a knihy, jídelní lístky, korespondence či sbírka plakátů. Nadále je systematicky doplňována především sbírka pohlednic, díky které je možné ikonograficky dokumentovat, jak stavební vývoj a podobu města, tak i společenský život v lázních.

Fond Alba

Fond obsahuje celá alba a leporela pohlednic a fotografií různého stáří vztahující se k historii Mariánských Lázní.

Fond Dokumenty

Do fondu náleží prameny úřední povahy, které byly vydány za konkrétním účelem, byly vydány na úředním tiskopise nebo mají určitou zavedenou normu. Jedná se o účty, úřední doklady, diplomy či nejrůznější potvrzení a schválení. Patří sem dokumenty, které svou tematikou nebo spojením s osobou, které byly doklady vydány, náleží k Mariánským Lázním a blízkému okolí.

Fond Grafika

Fond obsahující grafické listy, litografie, kresby a tisky zachycující Mariánské Lázně a nejbližší okolí. Do fondu patří také různé skicáře, kresby a grafiky autorů, kteří mají vztah k Mariánským Lázním.

Fond Historické fotografie

Ve fondu se nachází historické fotografie z Mariánských Lázní, popřípadě z nejbližšího okolí, datované do roku 1950.

Fond Historické tisky

Ve fondu lze nalézt publikace a tisky (brožury, noviny a další periodika) z období let 1850 až 1950. Fond se skládá částečně z tisků vztahujících se svou tématikou k Mariánským Lázním či lázeňství a částečně jej tvoří tisky, které přesahují regionální charakter.

Fond Jídelní lístky

Fond obsahující historické i současné jídelní lístky z restaurací a hotelů v Mariánských Lázních a blízkém okolí.

Fond Kurlisty

Fond tvoří tzv. Kurlisty neboli seznamy lázeňských hostů přijíždějících do Mariánských Lázní. Kurlisty z let 1815-1941 jsou v německém jazyce, seznamy z let 1946 – 1947 pak v jazyce českém.

Fond Korespondence

Ve fondu se nachází korespondence úřední i soukromé povahy vztahující se k Mariánským Lázním. Součástí fondu jsou také obálky či dopisní papíry.

Fond Kroniky

Fond obsahuje kroniky a pamětní knihy související s městem Mariánské Lázně a mariánskolázeňskými spolky.

Fond Mapy a plány

Součástí fondu jsou mapy města a okolí Mariánských Lázní a stavební plány jednotlivých domů. Zajímavé jsou například studie parků a celkové zástavby Mariánských Lázní z roku 1820 kreslené V. Skalníkem nebo plány místních stavitelů a architektů J. Schaffera, F. Zicklera a dalších.

Fond Pozůstalost Ott

Fond vztahující se k členům rodiny Ott, ke kterým patří Med. Dr. Adolf Ott, osobní lékař anglického krále Edwarda VII. v Mariánských Lázních a jeho syn  Med. Dr. Ernst Ott. Fond tvoří rodinné fotografie, rukopisy, pozvánky a další drobnosti.

Fond Pozůstalost Wittmayer

Fond obsahující písemnosti pekařské rodiny Wittmayer. Zakladatelem cukrářského rodu byl František Wittmayer, který se řemeslu vyučil v Mariánských Lázních a také zde začal péci lázeňské oplatky.

Fond Sbírka plakátů

Fond obsahuje plakáty, nařízení, vyhlášky a další podobné materiály vyvěšené a zveřejněné v Mariánských Lázních.

Fond Sbírka pohlednic

Fond tvoří pohlednice převážně z konce 19. století a celého 20. století, dále kolorované litografie, kolorované fotografie a černobílé fotografie. Jedná se o živý, neustále doplňovaný fond. Cílem je postupně vytvořit reprezentativní sbírku pohlednic města a okolí