MĚSTSKÉ MUZEUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Současná podoba městského muzea

Soudobá tvář

Městské muzeum Mariánské Lázně je příspěvková organizace zřizovaná městem. V současné době plní muzeum všechny své funkce-sbírkotvornou, vědeckou, publikační a propagační, výstavní, badatelskou atd. V prvé řadě odborně spravuje sbírky vážící se k městu Mariánské Lázně. Sbírkový fond je i nadále obohacován o mnohé předměty, získané darem nebo koupí.

Mimo stálých expozic mohou návštěvníci muzea zhlédnout i výstavy výtvarného umění v Galerii Goethe a tematické výstavy ve výstavním sále. Ty jsou připravovány z vlastních sbírek i ve spolupráci s muzei a galeriemi z celé České republiky. Mezi nejzajímavější počiny patřily například výstavy fotografií Jana Saudka a Sáry Saudkové, výstava plastik a kreseb Ludmily Seefried – Matějkové, výstavy Svobodní zednáři v Mariánských Lázních, Indiáni – Život a umění prérijních národů, Ukryto v depozitáři nebo Umění z ulice – Slavná éra českého filmového plakátu.

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních pořádá každoročně městské muzeum prezentaci výtvarného oboru – přehlídku žákovských prací na stanovené téma. Tradiční se stala také březnová výstava, která je každý rok věnována Klubu výtvarníků Mariánské Lázně.

Součástí budovy městského muzea je kinosál, ve kterém funguje filmový kinoklub a odehrávají se zde i filmové festivaly Marienbad Film Festival, Expediční kamera a Snow Film Fest.

Muzeum se spolupodílí i na dalších kulturních akcích ve městě. Spolupracuje se základními a středními školami v regionu. V letech 2014-17 bylo hlavním pořadatelem literárního festivalu Goethův podzim. Od roku 2017 pořádáme krajské kolo geologické olympiády a od stejného roku pořádáme také pravidelné přednášk z mariáínskolázeňské historie Muzejní aklademii. Prostory muzea jsou využívány k pořádání konferencí, přednášek či koncertů i dalšími organizacemi z Mariánských Lázní.