MĚSTSKÉ MUZEUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Historie městského muzea

Z historie muzea

Podnětem k založení Městského muzea Mariánské Lázně byla „Výzva“ (Aufruf) uveřejněná v místních novinách Marienbader Zeitung 1. září roku 1887, kterou inicioval radní Václav Lerchl st. Výzva se obracela na mariánskolázeňské občany s prosbou o dary různého charakteru (sklo, porcelán, minerály, knihy, herbáře apod.), tvořící později podstatnou část muzejních sbírek. Sbírkový fond muzea ve svých počátcích obsahoval asi 250 položek.

První expozice nově založeného muzea byla umístěna ve dvoře za domem Sanssouci pod objektem radnice. O sbírky pečoval nejdříve iniciátor výzvy, radní Václav Lerchl st., později je převzal jeho syn, profesor zdejšího gymnasia, Václav Lerchl ml. Ten se o sbírkový fond staral až do konce druhé světové války. V období druhé světové války (1939 – 1945) bylo muzeum uzavřeno a v roce 1945 byly jeho značně poškozené sbírky přemístěny do vily Turba, ve které dnes sídlí Městská knihovna.

V roce 1953 bylo rozhodnuto použít jako sídlo pro městské muzeum dům čp. 11, dříve nazývaný „Goethe Haus“, kde návštěvníci najdou muzeum i dnes. Právě v tomto domě bydlel od 2. července do 20. srpna roku 1823 německý spisovatel J. W. Goethe. Do budovy se přestěhoval původní sbírkový fond městského muzea, ke kterému se navíc přičlenily sbírky Julie Hufnagel-Schildbachové, botaničky, sběratelky minerálů a také majitelky domu „Goethe Haus“. Julie H.-Schildbachová se navíc zasloužila o zachování původní podoby pokojů, které Goethe v roce 1823 obýval.

Na jaře v roce 1959 byla provedena reinstalace muzea a do sbírky byly zařazeny i lázeňské předměty z budovy na kolonádě Ferdinandova pramene, které muzeum převzalo od Československých státních lázní.

V letech 1975 – 1979 prošel objekt muzea celkovou přestavbou a na místě bývalého dvorního traktu byla postavena přístavba s novou expozicí zachycující vývoj Mariánských Lázní a promítacím sálem.

V roce 1984 vznikla myšlenka vytvoření Geologického parku – rozsáhlé expozice ve volné přírodě, která měla představovat horniny vyskytující se nejen v okolí Mariánských Lázní, ale i v celé Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Vytvořena byla v letech 1986 – 1989 podle architektonických a výtvarných návrhů akad. arch. Jiřího Pelcla, akad. sochaře Petra Císařovského a akad. malíře Karla Halouna. Expozice je situována v Mlýnském údolí, blízko muzea, na ploše téměř 10 hektarů.

V roce 1991 byl ředitelem muzea jmenován Ing. Richard Švandrlík, který musel kvůli lustračnímu zákonu odstoupit a od prosince následujícího roku se stal ředitelem Petr Bouše, tehdejší geolog. V roce 1992 byla zrušena část expozice (nejnovější dějiny) a byla nahrazena expozicí regionální geologie a mineralogie. V dalších letech vznikla v muzeu nová balneologická a přírodovědná expozice i expozice věnovaná J. W. Goethovi.

V roce 2003 došlo k odvolání ředitele Petra Boušeho a novým ředitelem byl jmenován Ing. Jaromír Bartoš, který působí v muzeu dodnes. Od roku 2004 proběhla v muzeu řada stavebních úprav i proměn expozic. Do budovy muzea byl zbudován bezbariérový přístup, došlo k opravě venkovní fasády muzea, ve vnitřních prostorách vznikla Galerie Goethe, upraven byl i prostor v přízemí pro konání krátkodobých výstav a mnoho dalšího.