PŘÍRODA

Převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. Jedná se především o cévnaté rostliny, hmyz, korýše, měkkýše a stonožky.

Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

Fond Cévnaté rostliny

Ve fondu jsou uloženy vyšší rostliny včetně plavuní. Veškeré položky jsou upraveny klasickou herbářovou metodou. Materiál pochází především z okolí Mariánských Lázní a z CHKO Slavkovský les.

Fond Entomologie

Fond obsahuje nasucho uložený hmyz preparovaný standardními entomologickými metodami. Ve fondu je zahrnut hmyz především z širšího okolí Mariánských Lázní, ale také z celého Karlovarského kraje, ve výjimečných případech i odjinud.

Fond Korýši

V tomto fondu jsou uloženi korýši (především stejnonožci) sbíraní v širším okolí Mariánských Lázní, ve výjimečných případech v celých Západních Čechách.

Fond Měkkýši

Fond tvoří ulity a lastury měkkýšů sbírané v širším okolí Mariánských Lázní, ve výjimečných případech v celém Karlovarském kraji.

Fond Stonožky

Fond obsahuje stonožky sbírané především v širším okolí Mariánských Lázní, ve výjimečných případech v celých Západních Čechách.

Fond Příroda obecně

Ve fondu se nachází všechny předměty, které nelze zařadit do jiných fondů. Jde například o různé parohy a parůžky.