Motýli a vážky čtverecPředstavujeme další publikaci z ediční řady Mariánskolázeňské monografie “ Motýli a vážky Mariánskolázeňska“. Knihu vydalo Městské muzeum Mariánské Lázně ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Regionálním pracovištěm Správa CHKO Slavkovský les. Publikace je výsledkem 10 let mapování rozšíření denních motýlů a vážek na území Mariánskolázeňska.

Text je rozdělen do dvou kapitol: Denní motýli Mariánskolázeňska; Vážky Mariánskolázeňska a doplněn barevnými fotografiemi. Autory publikace jsou Pavla a Přemysl Tájkovi. Spoluautorem kapitoly Denní motýli Mariánskolázeňska je také Libor Dvořák.

Křest publikace se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 v rámci akce „Setkání příznivců Slavkovského lesa“. Program tohoto setkání začíná v 16:00 hodin.

Více informací k programu Setkání příznivců Slavkovského lesa na: http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/aktuality/setkani-priznivcu-slavkovskeho-lesa-2019/