V Galerii Goethe bude mít v měsíci září autorskou výstavu dlouholetý člen Klubu výtvarníků Mariánské Lázně pan František Pavel Kunert. Mnozí z pravidelných návštěvníků Galerie Goethe Čtverec na webznají díla tohoto umělce, právě díky společným výstavám Klubu výtvarníků Mariánské Lázně. František Pavel Kunert na svých akvarelech zachytil Mariánské Lázně a jejich okolí a také další krásná místa naší republiky. Tentokrát, ale krom akvarelů uvidíme také linoryty a ilustrace ke komiksu „The Europe“. Autorem komiksu je syn pana Kunerta, Pavel Kunert junior.

Výstava nese název „Světlo v akvarelu, inspirace duši blízké i vzdálené“ a její vernisáž se uskuteční v úterý 3. září 2019 v 18:00 hodin. Zahájení výstavy bude ozvláštněno autorským čtením komiksu „The Europe“. Výstavu bude možné navštívit do neděle 29. září 2019. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

František Pavel Kunert

*20. 4. 1954 Roudnice nad Labem

V rodném městě navštěvoval základní školu a také výtvarný obor v lidové škole umění. V Roudnici vyrůstal u babičky Albíny v bývalém židovském ghettu, které dnes již neexistuje. V dalším studiu pokračoval pan Kunert na střední průmyslové škole stavební v Kadani a poté byl přijat ke studiu na ČVUT v Praze – fakulta architektury.

Jako architekt se pan Kunert věnuje navrhování staveb bytového a občanského charakteru, rekonstrukcím a interiérové tvorbě. Navrhuje také urbanistické studie budoucích zástaveb. Při práci si pořizuje fotodokumentaci a to ho přivedlo k amatérské profesi fotografa a opětovně také k malování, modelování a grafice. Ve své fotografické tvorbě se orientuje na detaily a makrofotografie přírody a detaily architektury v zajímavých světlech a odrazech. A právě fotografie krajiny a architektury v nezvyklém osvětlení se mimo jiné stávají podkladem pro jeho výtvarnou tvorbu.

Pan František Pavel Kunert si oblíbil techniku suchého pastelu a akvarelu. Autorova obliba akvarelu je patrná i v názvu autorské výstavy v Galerii Goethe „ Světlo v akvarelu, inspirace duši blízké i vzdálené“.  V grafické tvorbě preferuje především techniku linorytu. Nechává se inspirovat biblickými motivy, vzpomínkami na dobu svého mladí atd.

Spolu se svým synem Pavlem Kunertem je spoluautorem tzv. storixu (kombinace novel a komiksových knih) s názvem The Europe, ve kterém je příběh doplňován ilustracemi. Pro ilustrování storixu si autor vybral neobvyklou formu tradiční klasické černobílé kresby tužkou.

František Pavel Kunert žije v Mariánských Lázních a je dlouholetým členem Klubu výtvarníků Mariánské Lázně.

„ Tématem mých maleb je především krajina, která oslovuje mou duši a portrét lidí, kteří oslovují mé srdce.“

František Pavel Kunert

http://www.frantisekpavelkunert.cz/