FOND DOKUMENTY

Do fondu jsou zahrnuty účty, úřední doklady, diplomy či nejrůznější potvrzení a schválení

Do fondu náleží prameny úřední povahy, které byly vydány za konkrétním účelem, byly vydány na úředním tiskopise nebo mají určitou zavedenou normu. Jedná se o účty, úřední doklady, diplomy či nejrůznější potvrzení a schválení. Patří sem dokumenty, které svou tematikou nebo spojením s osobou, které byly doklady vydány, náleží k Mariánským Lázním a blízkému okolí.