FOND HISTORICKÉ TISKY

Fond obsahuje publikace a tisky z období let 1850 až 1950

Ve fondu lze nalézt publikace a tisky (brožury, noviny a další periodika) z období let 1850 až 1950. Fond se skládá částečně z tisků vztahujících se svou tématikou k Mariánským Lázním či lázeňství a částečně jej tvoří tisky, které přesahují regionální charakter.