Plakát web čtverecTento rok uzavře výstavní sezónu v Galerii Goethe karlovarský umělec Václav Balšán svou výstavou „Obrazy a kresby 2016 – 2017“. Vernisáž se uskuteční v úterý 5. prosince 2017 v 18:00 hodin a výstavu bude možné navštívit až do 7. ledna 2018. Výstava představí Balšánovu tvorbu posledních dvou let. Přijďte si prohlédnout dílo umělce, který je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách nejen v České republice, ale i v zahraničí.

„ Maluje z potřeby malovat, ztvárnit všechno, co se mu v hlavě zobrazuje. Nebere na zřetel, co se komu líbí, ráznými tahy nebo naopak titěrným drobnopisem, monochromně nebo divokými barvami, zhmotňuje své pocity. Malba ovládá umělce, umělec ji jen nanáší na plátno a koriguje. Balšánova malba je živelná, jako potřeba dýchat.“ Eva Neumannová, katalog VÁCLAV BALŠÁN / OBRAZY A KRESBY, Galerie umění Karlovy Vary, 2016

Chomutovský rodák, Václav Balšán, se narodil 25. července 1949. Nejprve navštěvoval výtvarné kurzy malíře Milana Krause a následně se věnoval studiu na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech. Po studiích pracoval v Galerii umění Karlovy Vary, poté se stává grafikem v Oblastním podniku místního průmyslu Strojoprav Karlovy Vary a v roce 1981 byl přijat do Českého fondu výtvarných umělců. Nakonec se vrací na Střední průmyslovou školu keramickou, tentokrát jako učitel, a je zde činný od roku 1993 až do roku 2010. Svá díla vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách po celé České republice i v zahraničí. Ve svých uměleckých začátcích se soustředil na kresbu a grafiku, později získávala na důležitosti i malba. Velkým tématem byla krajina, záznamy krajin – lesů, lomů, polí atd. Velký vliv na Balšánovu tvorbu mělo setkání s malířem Ivanem Ouhelem. Krajina jako celek už nemá tu moc a malíř začíná obracet svou pozornost na jednotlivé fragmenty, výseky krajiny. V 90. letech přichází další zlom, mizí popisnost krajiny a na intenzitě získávají detaily, tvary, znaky přírodnin.