PODSBÍRKA PÍSEMNOSTÍ

Zahrnuje fondy Sbírka pohlednic a Mapy a plány

Fond Sbírka pohlednic

Fond Historické pohlednice obsahuje položky převážně z z konce 19.st.a celého 20. století, dále kolorované litografie, kolorované fotografie, někdy jednobarevně tónované až po černobílé fotografie z 50. let 20. století. Počet položek ve fondu byl v roce 2004 – 459, do roku 2014 byl fond rozšířen převážně nákupy na dnešních 3500 pohlednic. Jedná se o živý, neustále doplňovaný fond. Cílem je postupně vytvořit reprezentativní sbírku pohlednic města a okolí.

Fond Mapy a plány

Do tohoto fondu jsou postupně převáděny sbírkové předměty z historické podsbírky. Jsou zde zařazovány mapy města a stavební plány jednotlivých domů darovaných muzeu. Nové akvizice jsou spíše sporadické v počtu jednotlivých kusů.