HISTORIE

V historické podsbírce jsou typické pro Mariánské Lázně především fondy balneologie a lázeňské pohárky

Historická podsbírka je velmi rozsáhlá. Obsahuje sbírkové předměty nejrůznějšího charakteru, jako například architektonické prvky, medaile, zbraně, nábytek, mince, textil, ale i grafiky či obrazy. Typické pro Mariánské Lázně jsou především předměty z oboru balneologie, lahve na minerální vodu a lázeňské pohárky, které popisují lázeňské prostředí a život v lázních. Fondy likérka Arnika a lázeňské oplatky navíc dokumentují dva specificky místní výrobky.

Fond Architektura

Fond obsahující různé architektonické prvky, pomníky, ale i vývěsní štíty či reklamní tabule vztahující se k Mariánským Lázním.

Fond Balneologie

Fond vytvořený specificky pro sbírky Městského muzea Mariánské Lázně vzhledem k jeho tématickému zaměření. Obsahuje předměty, týkající se minerálních pramenů od chvíle jejich výtoku na povrch, tj. zachycení, zpracování, použití, distribuce, produkty z nich vyrobené apod., dále předměty týkající se lázeňské léčby – produkty, procesy, vybavení lázní atd.

Fond Domácnost

Do fondu jsou zařazeny předměty, které souvisí s vybavením domácností, ale i penzionů, ozdravoven, restaurací a hotelů. Jedná se nejčastěji o lžíce, skříňky, nůžky, žehličky apod.

Fond Faleristika

Ve fondu se nachází řády, vyznamenání, odznaky, odznáčky vztahující se především k Mariánským Lázním.

Fond Keramika a porcelán

Ve fondu se nacházejí různé předměty vyrobené z keramiky a porcelánu. Významnou část fondu tvoří tradiční chebská keramika.

Fond Kovy a cíny

Fond tvořený předměty vyrobenými z cínu a dalších kovů. Jde především o váhy, talíře, svícny apod. Většina cínových předmětů nemá přímý vztah k Mariánským Lázním.

Fond Lázeňské pohárky

Ve fondu lze nalézt pohárky používané k pití minerálních vod vztahující se k Mariánským Lázním bez ohledu na jejich materiál, tvar a stáří. Fond obsahuje také pohárky z jiných lokalit nebo předměty úzce související, např. skleněná brčka používaná k pití minerálních vod.

Fond Medaile a plakety

Fond tvoří medaile, plakety a razidla vztahující se k městu Mariánské Lázně, mariánskolázeňským spolkům a jejich výročím.

Fond Militária

Fond obsahuje předměty týkající se vojenské, policejní a hasičské tematiky. Do fondu nejsou zařazeny pouze zbraně, ale také výstroj, uniformy, nášivky či vlajky. Předměty se vztahují především k městu Mariánské Lázně.

Fond Nábytek

Ve fondu se nalézá nábytek různého stáří a materiálů. Jedná se především o židle, stoly, truhly, skříně, hodiny atd.

Fond Numismatika

Ve fondu jsou zařazeny především mince, bankovky, nouzovky a další platidla české a rakousko-uherské provenience. Méně je ve fondu zastoupena antická Evropa a německé státy. Část sbírek má nezjištěný původ, přibližně dvě třetiny jsou dary soukromých sběratelů.

Fond Obrazy

Ve fondu lze nalézt obrazy různého stáří, zhotovené rozličnými technikami. Starší přírůstky byly do fondu zařazovány bez ohledu na to, zda mají vztah k Mariánským Lázním. V současné době je fond rozšiřován pouze o díla vyobrazující Mariánské Lázně nebo o díla mariánskolázeňských umělců.

Fond Plastiky

Do fondu patří plastiky a sochy vyrobené z různého materiálu a různého stáří. Většina z předmětů se vztahuje k umělcům z Mariánských Lázní.

Fond Textil

Fond obsahuje veškeré textilie, oblečení, ubrusy, závěsy, záclony, vlaječky vztahující se k Mariánskolázeňsku, místní lidové kultuře, ale i náležející do vybavené zdejších hotelů apod.

Fond Upomínkové předměty

Fond obsahující suvenýry z Mariánských Lázní, příležitostné a upomínkové předměty z akcí, štítky na hole, reklamní předměty atd.

Fond Výrobky ostatní

Fond, ve kterém se nachází různé výrobky, zejména regionálního původu, které nelze zařadit do jiných fondů.

Fond Oplatky

Fond obsahuje předměty, které souvisí s výrobou, reklamou a prodejem lázeňských oplatek v Mariánských Lázních i okolí. Lázeňské oplatky jsou stále oblíbeným artiklem, který reprezentuje Mariánské Lázně, proto je i tento fond průběžně doplňován. Součástí fondu jsou i písemnosti, proto patří, jak do historické podsbírky, tak i do podsbírky písemností.

Fond Likérka Arnika

Fond vztahující se k historii firmy Šmerda a synové-likérka Arnika se sídlem v Drmoulu. Fond obsahuje láhve, reklamní předměty, dárková balení, etikety, modely pro tvarování lahví atd. Součástí fondu jsou i písemnosti (například informace o rodině Šmerdových), proto je možné tento fond najít, jak v historické podsbírce, tak i v podsbírce písemností.