PODSBÍRKA HISTORICKÁ

Zahrnuje fondy Numismatika a Balneologie

Fond Numismatika

Fond Numismatika byl tvořen převážně na konci 19. a v první polovině 20. století. Část sbírek má nezjištěný původ, přibližně dvě třetiny jsou dary soukromých sběratelů. Zastoupeny jsou především mince a platidla české provenience, dále Rakousko-Uhersko, méně antická Evropa, německé státy. Ostatní regiony jsou zastoupeny jen jednotlivými předměty.

Fond Balneologie

Fond vytvořený specificky pro sbírky Městského muzea Mariánské Lázně vzhledem k jeho tématickému zaměření. Obsahuje předměty, týkající se minerálních pramenů od chvíle jejich výtoku na povrch, tj. zachycení, zpracování, použití, distribuce, produkty z nich vyrobené apod., dále předměty týkající se lázeňské léčby – produkty, procesy, vybavení lázní atd.