EXPOZICE

Přehled expozic městského muzea

Expozice o historii Mariánských lázní

Expozice věnovaná historii města a dějinám lázeňství zachycuje vývoj mladého lázeňského místa v průběhu 200 let jeho existence. Kromě historických faktů a významných mezníků v historii města mají návštěvníci možnost se seznámit i s dějinami lázeňské každodennosti.

Expozice zachycuje vznik dnes již tradičních lázeňských oplatek a zapomenout nelze ani na léčebné kůry připravované pro návštěvníky lázní. V expozici si mohou návštěvníci prohlédnout například sbírku nejrůznějších lékařských přístrojů, které se během léčby používaly.


Expozice věnovaná lázeňství, minerálním pramenům a přírodě Mariánskolázeňska

Expozice, která zachycuje postupný geologický vývoj regionu, těžbu nerostů a rozmanitou flóru a faunu Mariánskolázeňska. Popisuje také vznik, zachycení, vlastnosti a využití minerálních vod v oblasti.

Návštěvníci muzea si mohou prohlédnout, jak vypadaly staré kameninové láhve na stáčení minerální vody i to, jak v průběhu let měnily svou podobu lázeňské pohárky, se kterými chodívali hosté Mariánských Lázní k léčivým pramenům.


Expozice J. W. Goetha

Vztah J. W. Goetha k českým zemím byl velice kladný. Básník sám projevoval neobvyklý zájem o poznání Čech, jejich dějin, přírody a dokonce i jazyka. Z tohoto důvodu zde byl Goethe častým hostem. Již v roce 1785 byly cílem jeho první cesty Karlovy Vary. Od té doby přijížděl do Čech po celých 38 let pravidelně a podle sečteného počtu dní zde strávil dohromady více než 3 roky svého života. V roce 1820 navštívil Goethe poprvé i Mariánské Lázně, kterými byl natolik očarován, že zde pak trávil větší část svých pobytů v Čechách.

V roce 1823 přijíždí básník do Čech naposledy a v Mariánských Lázních je ubytován v domě „U zlatého hroznu“, ve kterém dnes sídlí městské muzeum. Právě prostory, které obýval, jsou vyhraněny stálé expozici zrcadlící vztah Goetha k Mariánským Lázním a jeho pobytu zde.

Původní nábytek v Goethových pokojích se zachoval díky péči bývalých majitelů domu – rodu Hufnagel–Schildbachových. Také Goethovy portréty na stěnách pocházejí z doby jeho pobytu v Mariánských Lázních. V Goethově pracovně naleznete kromě jeho psacího stolu i další drobné předměty, které básník používal.

Expozice zároveň poodhalí tajemství vztahu J. W. Goetha k mladičké baronese Ulrice von Levetzow, ke které básník v Mariánských Lázních citově vzplanul a následně své city k nenaplněné lásce vyjádřil ve známé básni „Elegie“.

Jeden z pokojů je věnován Goethu – badateli. Vystaveny jsou zde části jeho mineralogické sbírky, také Goethova korespondence s J. Dobrovským a hrabětem Šternberkem, anebo ukázka z osobního herbáře.


Slavní návštěvníci Mariánských Lázní

Mariánské Lázně hostily stovky panovníků, evropských politiků, skladatelů a spisovatelů a chlubily se těmito návštěvníky, kteří prohlubovali věhlas města jako mezinárodního politického a společenského centra.

V expozici „Slavní návštěvníci“ se tak dozvíte, který z návštěvníků byl ten nejbohatší, na jakých delikatesách si návštěvníci pochutnávali v mariánskolázeňských hotelích i to, jak probíhalo setkání anglického krále Edwarda VII. s rakouským císařem Františkem Josefem I. v Mariánských Lázních.


Expozice anglického krále Edwarda VII.

Anglický monarcha navštívil Mariánské Lázně poprvé roku 1897. Tehdejší Prince of Wales rád cestoval inkognito, proto se zde ubytoval jako Vévoda z Lancasteru. Avšak jeho skutečná totožnost byla brzy všeobecně známa. Během první návštěvy se mu Mariánské Lázně zalíbily natolik, že se sem vrátil ještě osmkrát.

Při své první návštěvě v roce 1897 bydlel Edward VII. v hotelu Klinger, při pozdějších pobytech v roce 1899 a v letech 1903-1909 se ubytoval v luxusním hotelu Výmar. Král přijížděl vždy v měsíci srpnu a trávil zde 3-4 týdny.

V této expozici naleznou návštěvníci muzea rekonstrukci královského apartmá Edwarda VII. s originálním nábytkem a dalším vybavením přeneseným z hotelu Výmar. K vidění jsou zde i fotografie zachycující anglického krále v Mariánských Lázních a ukázky dobového tisku, který informoval o panovníkově pobytu v lázeňském městě.


Galerie Goethe

Mimo stálých expozic najdete v muzeu i uměleckou Galerii Goethe, kde pravidelně vystavují svá díla přední výtvarníci, sochaři a fotografové. Nový zážitek z muzea si tak můžete odnést každý měsíc.

Podrobnější informace o právě probíhajících výstavách naleznete v rubrice Aktuálně.