PODSBÍRKA GEOLOGICKÁ

Podsbírka je zpracována ve třech fondech: M – mineralogické, P – petrografickém a G – ostatní geologie

Samotná geologická podsbírka vznikla v roce 1987 vyčleněním z podsbírky přírodovědné, v té době byl přijat do stálého pracovního poměru odborný pracovník – geolog. Historicky ji tvoří tři části.

a) Sběry místního lékárníka Karla Brema – 820 ks
b) Sběry J. H.-Schildbachové -1277 ks
c) Vlastní sběry z let 1987 – 2004 – 1453 ks

Karel Brem začal minerály sbírat na popud samotného J. W. Goetha, který lékárníka k tvorbě mineralogické kolekce inspiroval. Kolekce vznikala v Mariánských Lázních a okolí v letech 1821 – 1855. Do městského muzea se dostala pravděpodobně jako dar potomků, taktéž lékárníků.

Sbírka Julie H.–Schildbachové vznikala převážně v letech 1900 – 1930, silně převládají regionální sběry, mnohdy unikátní pro dnešní nedostupnost či úplné vytěžení zastoupených lokalit. V historii muzea byly sbírky několikrát stěhovány a uloženy na místech zcela nevhodných (rekonstrukce objektu na konci 70. let), takže došlo k jejich částečnému poškození. Sbírka opětně zpracována v letech 1988 – 2000.

Současná charakteristika:
Převládají regionální sbírky z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných Hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska, Plzeňska; některé položky zasahují mimo uvedený region.
Převládají sběry mineralogické, menší část je petrografická, jen velmi málo jsou zastoupeny fosilie (plzeňský permokarbon, tercier okolních pánví a několik patrně výměnou získaných fosilií barrandienských). Bremova kolekce byla evidována běžným způsobem jako mineralogická a petrografická, nejhodnotnější je však její historická hodnota (z pohledu geologa se jedná převážně o „běžné“ materiály); pro tuto vlastnost (a pro zachování kolekce jakožto celku) byly evidovány i jinak samostatně „bezcenné“ vzorky.

Podsbírka je kompletně zpracována ve třech fondech:
M – mineralogické, P – petrografické a G – ostatní geologie (pro paleontologické sběry dosud nebyl dosud založen samostatný fond a nejsou odborně zpracovány). Významnou část pak tvoří sběry z let 1987 – 2001, kdy se doplnil materiál ze všech významných regionálních lokalit.