Městské muzeum Mariánské Lázně

O městském muzeu

Jednu z dominant Goethova náměstí v Mariánských Lázních tvoří budova městského muzea. Dvoupatrový klasicistní dům (čp. 11) byl postaven v roce 1818 jako penzion pro lázeňské hosty a pojmenován „U zlatého hroznu“. Dochovaný původní architektonický sloh tohoto domu je dokladem vzhledu města v jeho počátcích. K využití budovy jako muzea došlo však až později, v roce 1953, a od té doby prošlo městské muzeum různými proměnami až do své dnešní podoby.

O historii městského muzea

Podnětem k založení Městského muzea Mariánské Lázně byla „Výzva“ (Aufruf) uveřejněná v místních novinách Marienbader Zeitung 1. září roku 1887, kterou inicioval radní Václav Lerchl st. Výzva se obracela na mariánskolázeňské občany s prosbou o dary různého charakteru (sklo, porcelán, minerály, knihy, herbáře apod.), tvořící později podstatnou část muzejních sbírek. Sbírkový fond muzea ve svých počátcích obsahoval asi 250 položek.

Soudobá tvář

Městské muzeum Mariánské Lázně je příspěvková organizace zřizovaná městem. V současné době plní muzeum všechny své funkce-sbírkotvornou, vědeckou, publikační a propagační, výstavní, badatelskou atd. V prvé řadě odborně spravuje sbírky vážící se k městu Mariánské Lázně.

Badatelé

Městské muzeum Mariánské Lázně poskytuje také badatelské služby. Služeb je možné využít od pondělí do pátku, a to v pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin, vždy po domluvě s příslušným odborným pracovníkem. Muzeum se při poskytování badatelských služeb řídí Badatelským řádem, se kterým je každý badatel povinen se seznámit.

Knihovna

Knihovna Městského muzea Mariánské Lázně nabízí badatelům fond čítající více než 5000 monografií a 40 druhů periodik. V knihovním fondu jsou zastoupeny především regionální publikace, historická literatura faktu a odborné publikace o výtvarném umění, užitém umění a architektuře. Do knihovny jsou zařazovány regionální a s regionem související periodika.

Publikace

Městské muzeum Mariánské Lázně vydává pravidelně také vlastní monografie. Mezi tyto publikace patří například Historie orchestru Mariánské Lázně, Hosté Mariánských Lázní s kamerou 1870-1940, Dyleňský kras, Svobodní zednáři v Mariánských Lázních, Kronika Mariánských Lázní 1786-1855 a další.

Dokumenty

Povinně zveřejňované informace, výroční zprávy a další dokumenty týkající se městského muzea a jeho projektů.

Pracovníci

Kontakty na jednotlivé zaměstnance muzea.