SBÍRKY

Představujeme naše sbírky

Sbírky Městského muzea v Mariánských Lázních obsahují sbírkové předměty, které jsou zapsány v databázi Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky. Každý rok se sbírky rozrůstají o jednotky až desítky sbírkových předmětů, získaných vlastním nákupem či darem.

Sbírku je možné považovat za typicky vlastivědnou, s velmi úzkým regionálním záběrem zaměřeným na dokumentaci historie města a lázeňství, které je pro město typické. Významná kulturně-historická hodnota tak může být deklarována právě v dokumentaci jednoho ze světoznámých míst zlatého západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.

Digitalizované sbírkové předměty jsou přístupné na českém internetovém portálu eSbirky.

Historie

Historická podsbírka je velmi rozsáhlá a obsahuje tyto fondy: architektura, balneologie, domácnost, faleristika, grafika, keramika a porcelán, kovy a cíny, lázeňské pohárky, likérka Arnika, medaile a plakety, militaria, nábytek, numismatika, obrazy, oplatky, plastiky, textil, upomínkové předměty a ostatní výrobky regionálního původu, které nejde zařadit do výše zmíněných fondů.

V historické podsbírce jsou typické pro Mariánské Lázně především fondy balneologie a lázeňské pohárky, které popisují lázeňské prostředí a život v lázních. Fondy likérka Arnika a lázeňské oplatky navíc dokumentují dva specificky místní výrobky.

Písemnosti

Podsbírka zahrnující předměty archivní povahy. Podsbírka písemností obsahuje následující fondy: alba, dokumenty, grafika, historické fotografie, historické tisky, jídelní lístky, kurlisty, korespondence, kroniky, Marienbader Tageblatt, Marienbader Zeitung, mapy a plány, manuskripta, občanská sdružení, pozůstalost Ott, pozůstalost Wittmayer, programy, sbírka pohlednic, sbírka plakátů.

V této podsbírce je dále systematicky doplňován především fond sbírka pohlednic, díky kterému je možné ikonograficky dokumentovat jak stavební vývoj a podobu města, tak i společenský život v lázních.

Příroda

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. V současné době obsahuje tato podsbírka pět fondů: fond cévnaté rostliny, hmyz, korýši, měkkýši a stonožky.

Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

Geologie

Geologická podsbírka je zaměřena především na regionální sběry z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných Hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska a Plzeňska, ale některé položky sbírky zasahují i mimo uvedený region. Podsbírka je kompletně zpracována ve třech fondech: mineralogie, petrografie a ostatní geologie.

Geologická podsbírka má velmi cennou historickou hodnotu. Obsahuje totiž kompletní mineralogické sběry mariánskolázeňského lékárníka Karla Brema, který začal sbírat minerály v letech 1821-1855 na popud J. W. Goetha a také sbírku Julie H.–Schildbachové z let 1900 – 1930, která obsahuje sběry z dnes již často nedostupných nebo zcela vytěžených lokalit.