SBÍRKY

Představujeme naše sbírky

Sbírky Městského muzea v Mariánských Lázních obsahují sbírkové předměty, které jsou zapsány v databázi Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky. Každý rok se sbírky rozrůstají o jednotky až desítky sbírkových předmětů, získaných vlastním nákupem či darem.

Sbírku je možné považovat za typicky vlastivědnou, s velmi úzkým regionálním záběrem zaměřeným na dokumentaci historie města a lázeňství, které je pro město typické. Významná kulturně-historická hodnota tak může být deklarována právě v dokumentaci jednoho ze světoznámých míst zlatého západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.

Digitalizované sbírkové předměty jsou přístupné na českém internetovém portálu eSbirky.

Historie

Historická podsbírka je velmi rozsáhlá. Obsahuje sbírkové předměty nejrůznějšího charakteru, jako například architektonické prvky, medaile, zbraně, nábytek, mince, textil, ale i grafiky či obrazy. Typické pro Mariánské Lázně jsou především předměty z oboru balneologie, lahve na minerální vodu a lázeňské pohárky, které popisují lázeňské prostředí a život v lázních. Fondy likérka Arnika a lázeňské oplatky navíc dokumentují dva specificky místní výrobky.

Písemnosti

Písemnosti zahrnují předměty archivní povahy. Patří mezi ně alba, dokumenty, historické fotografie a knihy, jídelní lístky, korespondence či sbírka plakátů. Nadále je systematicky doplňována především sbírka pohlednic, díky které je možné ikonograficky dokumentovat, jak stavební vývoj a podobu města, tak i společenský život v lázních.

Příroda

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. Jedná se především o cévnaté rostliny, hmyz, korýše, měkkýše a stonožky.

Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

Geologie

Geologická sbírka je zaměřena především na regionální sběry z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska a Plzeňska, ale některé položky sbírky zasahují i mimo uvedený region. Podsbírka je kompletně zpracována ve fondech: mineralogie, petrografie, geologie a paleontologie.

Tato sbírka má velmi cennou historickou hodnotu. Obsahuje totiž kompletní mineralogické sběry mariánskolázeňského lékárníka Karla Brema, který začal sbírat minerály v letech 1821-1855 na popud J. W. Goetha a také sbírku Julie H.–Schildbachové z let 1900 – 1930, která obsahuje sběry z dnes již často nedostupných nebo zcela vytěžených lokalit.