PODSBÍRKA PŘÍRODOVĚDNÁ

Převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. Zatím se jedná o málo reprezentativní podsbírku.

Obsahovala všechny přírodní vědy, i když pouze fragmentárně. Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

V současné době „mrtvá“ podsbírka, která se od roku 1945 prakticky nerozšiřovala. V roce 1987 byly z této podsbírky vyčleněny veškeré mineralogické sběry a vytvořena samostatná geologická podsbírka. Zůstávalo zde dlouho pouze 51 položek, některé problematicky zařazené, např. modely jímání minerálních pramenů (21 položek), grafické listy s obrazy zvířat (6 položek). V letech 2004 – 2009 byla v muzeu zaměstnána botanička a začalo systematičtější doplňování herbářových položek, čímž vzrostl počet položek na 1857. Po jejím odchodu z pracoviště pokračuje další doplňování botanických sběrů od botanika ze Správy CHKO Slavkovský les.