Muzeum otevřeno – aktuální otevírací doba

Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně bude od úterý 1. června 2021 pro veřejnost přístupné opět v plném rozsahu. Navštívit nás můžete každý den mimo pondělí, vždy od 9:30 do 17:30 hodin. Návštěvníky nadále prosíme o dodržování aktuálních mimořádných opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví. Prosíme návštěvníky, aby dodržovali hygienická opatření. Pohyb po muzeu je dovolen pouze s ochranou dýchacích [...]