hmyz

Zveme Vás na výstavu „Společenský život hmyzu“. Putovní výstava je dílem Kláry a Pavla Bezděčkových z Muzea Vysočiny Jihlava. Tato výstava nám zprostředkuje náhled do úžasného a složitého miniaturního světa. Seznámíme se s různými druhy hmyzu a fungováním různých hmyzích společenství. Zjistíme, jak funguje v této společnosti dělba práce, spolupráce jedinců a podobně. Hlavní pozornost je věnována tzv. eusociálnímu hmyzu (hmyz žijící v důmyslně uspořádaných společenstvích), jehož nejznámějšími představiteli jsou termiti, vosy, mravenci a některé druhy včel. Naše muzeum doplní výstavu o několik exponátů, bude se jednat o preparované vosy, sršně, čmeláky, šváby a mravence. V insektáriu budete mít možnost vidět i živé šváby.

Víte, že švábi patří k nejstarostlivějším rodičům, že mouchy si nosí zásnubní dárky, že termiti pěstují houby velikosti žampiónů a mravenci pořádají individuální výukové kurzy?

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8. června 2017 v 18:00 hodin. Vernisáž této výstavy bude zpestřena ochutnávkou několika druhů hmyzu, degustace bude doplněna informacemi o pojídaných „dobrotách“. Přednášku s degustací si pro Vás připraví odborníci ze společnosti Hmyz na talíři.

www.hmyznataliri.cz