FOND BALNEOLOGIE

Fond vytvořený specificky pro sbírky Městského muzea Mariánské Lázně vzhledem k jeho tématickému zaměření

Fond vytvořený specificky pro sbírky Městského muzea Mariánské Lázně vzhledem k jeho tématickému zaměření. Obsahuje předměty, týkající se minerálních pramenů od chvíle jejich výtoku na povrch, tj. zachycení, zpracování, použití, distribuce, produkty z nich vyrobené apod., dále předměty týkající se lázeňské léčby – produkty, procesy, vybavení lázní atd.

K tomuto tématu jsou přiřazeny i předměty, které se dotýkající lékařství jen všeobecně (v mnoha ohledech se tato témata prolínají). S tímto tématem je spojen i fond hydrogeologie, vedený samostatně.

Obsahuje především: různé historické (i současné) lahve na distribuci minerálních vod, etikety (samostatně, pokud nejsou na lahvích), lékařské přístroje a nástroje využívané v lázeňské léčbě (např. plynové injekce, vynalezené mariánskolázeňským doktorem J. Heidlerem aj.), části lázeňského vybavení (včetně různých typů koupacích van na užívání uhličitých koupelí i rašelinu), relikty starého zachycení minerálních pramenů (dřevěná potrubí, vyústění výtoků pramenů atd.), dále modely zachycení minerálních pramenů vytvořené ve třicátých letech 20. stol pro expozici lázní v pavilonu Ferdinandova pramene (zrušena v roce 1959).

Z lékařských přístrojů jsou zde především přístroje na různé rozbory (kolorimetry), experimentální přístroje z bývalého Výzkumného ústavu balneologického, historické nástroje (stetoskopy, nožíky na pouštění žilou, přikládací baňky) atd. Do fondu nejsou zařazeny písemnosti, které jsou vedeny samostatně.