FOND ARCHITEKTURA

Do fondu jsou zařazeny rozmanité architektonické prvky

Fond obsahující různé architektonické prvky, pomníky, ale i vývěsní štíty či reklamní tabule vztahující se k Mariánským Lázním.