FOND PETROGRAFIE

Ve fondu jsou zařazeny sběry i z dávno vytěžených lokalit

Fond tvoří horniny sbírané v mariánskolázeňském regionu, popřípadě v dalších lokalitách Západních Čech.