FOND OSTATNÍ GEOLOGIE

Fond obsahuje mimo jiné i modely vývěrů mariánskolázeňských minerálních pramenů

Ve fondu se nachází předměty, které nelze zařadit mezi minerály ani horniny. Patří sem například předměty používané při těžbě a dolování.