FOND NUMISMATIKA

Zastoupeny jsou především mince a platidla české provenience, dále Rakousko-Uhersko, méně antická Evropa, německé státy

Fond Numismatika byl tvořen převážně na konci 19. a v první polovině 20. století. Část sbírek má nezjištěný původ, přibližně dvě třetiny jsou dary soukromých sběratelů. Zastoupeny jsou především mince a platidla české provenience, dále Rakousko-Uhersko, méně antická Evropa, německé státy. Ostatní regiony jsou zastoupeny jen jednotlivými předměty.

Část sbírky byla dříve v majetku J. H.-Schildbachové a Dr. Floderera. V druhé polovině 20. stol. přibyly dvě rozsáhlejší kolekce (dary), poté již jen jednotlivé předměty a soubory v té které době používaných platidel.

Fond kromě běžných mincí obsahuje i ostatní platidla – bankovky, nouzovky (náhradní peněžní poukázky z let 1848 – 1848 s poměrně širokým geografickým zastoupením, cca 400 ks), bankocetle, francouzské asignáty, a další. Kromě běžných platidel obsahuje různé pamětní mince (Čechy).

Do tohoto fondu jsou přiřazeny i menší soubory medailí a řádů, pamětních medailí, dále razítka, pečetě a několik cenných papírů (akcie regionálních firem). K souboru byla přiřazena také dochovaná razidla medaile ke stoletému výročí vzniku Mariánských Lázní (1908).