židovský hřbitov

Novou publikaci Židovský hřbitov Drmoul / Jüdischer Friedhof Dürrmaul vydalo Městské muzeum Mariánské Lázně ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a obcí Drmoul.

 Autorem knihy je Dr. Frowald Gil Hüttenmeister, německý hebraista, který se celý život zabývá výzkumem a dokumentací židovských hřbitovů a to jak v Německu, tak v Polsku a Čechách. Na židovském hřbitově v Drmoulu je dochováno 304 náhrobků, ten nejstarší je z 12. února 1646. Kompletní rozsáhlá dokumentace židovského hřbitova je na CD, které je součástí knihy. V knize jsou kapitoly věnující se epitafům, jménům, povoláním a symbolům na náhrobcích. S bývalou drmoulskou židovskou komunitou nás seznámí text Lukáše Svobody, historika Karlovarského muzea a dokumentátora židovského osídlení našeho regionu. Součástí knihy je několik rejstříků a plán hřbitova. Kniha vznikla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, vydalo ji Městské muzeum Mariánské Lázně ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a obcí Drmoul. Publikace bude veřejnosti představena v neděli 25. června 2017 ve 14:00 hodin na židovském hřbitově v Drmoulu, představení se zúčastní autoři Gil Hüttenmeister a Lukáš Svoboda.

Ukázky z knihy (kapitoly Epitafy, Smrt):

… Pokud bychom soudili jen podle epitafů, umírají jen dobří a vznešení lidé. Podle toho se lidé řídili již v období antiky. … Jona Jeiteles (1735-1806) asi moc nepřehání, když veršuje:

„Těch s tvou smrtí ubývá,

co závidí a pomlouvají.

Však na tvém hrobě přibývá

těch, co lživou chválu pějí.“

 

… Oběť vraždy bývá označována slovy „svatý“, „mučedník“, a vždy následuje:“Ať Bůh pomstí jeho krev!“ Obojí najdeme na hrobě Jicchaka ben Jaakova, který byl zavražděn na jaře 1656 v předvečer šabatu (53). Bližší informace o okolnostech nejsou známy. Na jiném náhrobku z roku 1705 nebo 1708 (4) je takto zmiňován otec zemřelého. …