Slavnostní vernisáží v úterý 6. září 2022 v 18:00 hodin zahájíme výstavu plzeňského umělce Pavla Mutinského „Struktury a figury“. Malíř a grafik Pavel Mutinský má za sebou více jak čtyřicetiletou uměleckou kariéru, kdy svá díla vystavoval u nás i v zahraničí. Výstava v Galerii Goethe je retrospektivní, představí autorovu tvorbu od strukturální abstrakce z rané etapy tvorby, po směřování k předmětnému světu, až po figurální kompozice, zejména ženské akty. Výstavu bude možné navštívit do neděle 2. října 2022.

Během slavnostního zahájení výstavy pronese úvodní slovo výtvarný publicista a kurátor Pavel Hejduk. O své tvorbě, jejích etapách na cestě od informelu k figurální malbě, o zážitcích a zkušenostech z výtvarného světa a svém vztahu k Mariánským Lázním povypráví i sám autor.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

Pavel Mutiský

(* 16. 7. 1957, Kralovice / Nebřeziny)

Vystudoval výstavnictví a scénické techniky pro divadlo, film a televizi na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a výtvarnou kulturu na Pedagogické fakultě v Plzni u profesorů Vladimíra Havlice, Milana Hese a Josefa Šteffela.
Jeho malířská tvorba prošla několika hlavními tematickými okruhy:
Město a civilizace. Maluje prostředí transformované lidskou činností s fragmenty techniky, periferii, městskou krajinu. Město vidí existenciální optikou jako odosobněnou pulzující aglomeraci. S oblibou využívá efektů noční iluminace; obrazovou plochu poznamenává zářením světel neónů, reflektorů a liniemi žhnoucích koncovek automobilů. V malbě střídá jemnou a vysokou strukturu, pasty a lazury, aby dosáhl expresivnějšího účinku, volí rastry, fragmenty písma a značek, vyhýbá se však laciné popisnosti. Jeho obrazy působí naléhavostí sdělení, i když si současně zachovávají jistou dávku poetična, neboť i krása může být naplněna určitou jedovatostí, aby působila jako výstraha.
Krajinomalba, svět Orientu. Autor absolvoval četné pracovní a studijní cesty na Blízký a Střední východ, do severní a západní Afriky a jihovýchodní Asie. Náměty inspirované atmosférou vzdálených míst s odlišným podnebím, kulturou a historií zaznamenal impresi a magii světa Orientu v jeho tajemství, kontrastech a rozmanitosti.
Figurální tématika, akt, variace na známá díla známých autorů. Tato díla cituje, interpretuje, nově zpracovává a posouvá časoprostorově jinam, ukazuje možné varianty, předlohy podrobuje analýze, jakoby stíral nános dobového prachu.

Vybráno z úvodních textů katalogů k výstavám: Doc. Milan Hes, Csc., vysokoškolský pedagog, Vladimír Procházka, výtvarný publicista

 

 

Díla: Město mezi dnem a nocí, olej na plátně, 2019

Bugibba – Malta, olej na plátně, 1989

Spánek, akryl a olej na plátně, 1993