FOND MAPY A PLÁNY

Mapy města a stavební plány jednotlivých domů

Do tohoto fondu jsou postupně převáděny sbírkové předměty z historické podsbírky. Jsou zde zařazovány mapy města a stavební plány jednotlivých domů darovaných muzeu. Nové akvizice jsou spíše sporadické v počtu jednotlivých kusů.

Fond obsahuje dva větší celky. Jedním jsou staré mapy (Müllerova mapa Čech a její části, později tištěné samostatně), sadu speciálních map 1:75.000, atlasy Evropy a světa (19. století), řadu historických turistických map (již z 2. poloviny 19. století, nejvíce však 1. polovina 20. století), podrobné mapy širšího regionu (speciální, katastrální 1:2880 i účelové), mapy a plány Mariánských Lázní z různých období (první mapa města z r. 1813, řada map pozdějších vždy aktualizovaných, které sloužily nejčastěji jako doplňky k průvodcům po mariánskolázeňském okolí).

Druhý celek plány obsahuje především historické stavební plány některých význačných budov Mariánských Lázní, stavební plány, nákresy, návrhy fasád i interiérů, plány stavebních úprav starších objektů atd. Nejvíce z období přelomu 19. a 20. století. Zvláštní skupinou jsou studie parků a celkové zástavby Mariánských Lázní z roku 1820 kreslené V.Skalníkem, zakladatelem místních parků. Fond obsahuje i plány místních stavitelů a architektů J. Schaffera, F. Zicklera a dalších.