PARTNERSKÉ PROJEKTY

Městské muzeum Mariánské Lázně je partnerem v následujících projektech

1. Rekonstrukce parků

Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/36.00847

Příjemce dotace/investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové předpokládané výdaje:cca 25 mil. Kč vč. DPH

Datum uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad

27.02.2012

Zhotovitel:SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599

Datum uzavření Smlouvy o dílo (příp. dodatků)

14.5.2012 (dodatek č. 1 – 1.8.2012, dodatek č. 2 – 29.10.2012)

ss

www.europa.eu  www.nuts2severozapad.cz

2. Kasárna Hamrníky

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/20.00544

Příjemce dotace/investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové předpokládané výdaje:cca 29,98 mil. Kč vč. DPH

Obsahem projektu je regenerace a revitalizace bývalého vojenského areálu – kasáren Hamrníky (dokončení demoličních prací, provedení sanačních prací, terénní úprav a výsadby vegetace), které se nacházejí v intravilánu města Mariánské lázně. Cílem projektu je prostřednictvím komplexní revitalizace podpořit ekonomický a společenský rozvoj tohoto města. Díky realizaci dojde ke zvýšení kvality prostředí a atraktivity tohoto lázeňského města především pro jeho občany a doplňkově také pro turisty, návštěvníky a lázeňské hosty. V současné době se v areálu nacházejí již povětšinou torza bývalých budov, tvoří se zde černé skládky a areál zarůstá plevelem a náletovými rostlinami a pro obyvatele města je nevyužitelný. Realizací projektu vznikne zelená zóna na území města, charakterem přírodě velmi blízká, vhodná pro trávení volného času, k odpočinku a relaxaci. Projekt navazuje na další projekty podobného typu již realizované či chystané, které jsou zaměřeny na zvýšení kvality fyzického prostředí.

ss

ROP NUTS II Severozápad www.europa.eu  www.nuts2severozapad.cz