K výročí 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii – připomene mariánskolázeňské muzeum pohnuté časy komunistického režimu, osudy lidí žijících v příhraničí, ale i znovuotevření hranic s Německem a první kontakty se západními sousedy. Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně připravilo společně s německými muzei v okrese Tirschenreuth výstavu „Konečně opět sousedé“. Putovní výstava vznikla k třicetiletému výročí pádu železné opony v roce 2020 a byla již prezentována na několika místech. V městském muzeu bude možno výstavu navštívit v době od 17. listopadu 2022 do 8. ledna 2023.

Výstavu tvoří deset panelů přibližující život blízko železné opony a události spojené s otevřením hranic v roce 1990. Mariánskolázeňské muzeum připojilo řadu exponátů. K vidění budou originální součásti výzbroje a výstroje pohraniční stráže ČSSR, model strážní věže a také kus ostnatého drátu, který kdysi odděloval Bavorsko od Čech. Pomocí interaktivního panelu si návštěvníci budou moci přehrát autentické výpovědi pamětníků, kteří vzpomínají, jaký byl život před a po otevření hranice a jakým způsobem usilovali o navázání ztracených kontaktů mezi Čechy a Němci.

Další informace naleznete také na internetových stránkách https://www.bbkult.net/cz/projekty/kulturni-most/30-let-od-otevreni-hranic/