Jméno Jiří Winter Neprakta máme spojené především s kresleným humorem. Kreslených vtipů vytvořil nepočítaně, také byl za to uveden v Guinnessově knize rekordů. V Galerii Goethe bude představen průřez dílem Jiřího Winter Neprakty na výstavě nazvané: „Jiří Winter Neprakta: ILUSTRÁTOR – BADATEL – SBĚRATEL „.

Výstava představí knižní ilustrace, návrhy kostýmů, hraček, fotografie a samozřejmě také kreslené vtipy. Zajímavé jistě pro návštěvníky budou portréty historických osobností, které maloval podle kosterních pozůstatků. Nejznámější je portrét sv. Zdislavy z Lemberka, jejíž podobiznu si objednal papež Jan Pavel II.  Výstavu doplní několik zajímavých předmětů ze sbírek autora, který byl také badatelem a zajímal se především o přírodovědu, historii, antropologii a orientalistiku.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v úterý 3. května 2022 v 18:00 hodin v Galerii Goethe. O autorovi promluví paní Daniela Winterová a spisovatel Martin Petiška, který také představí novou knihu svého otce Eduarda Petišky se vzpomínkami na Mariánské Lázně. Hudební doprovod obstará multiinstrumentální hudebník Václav Kořínek hrou na neobvyklý stardrum. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výstavu bude možné navštívit do neděle 5. června 2022.

„Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí.“

                                                                                                                           J. Winter Neprakta

 

 

Jiří Winter Neprakta

(*12. 7. 1924 – † 30. 10. 2011)

Narodil se v Praze a vyrůstal v ulici Plynární, kde měl jeho otec Karel Winter sklenářství a rámařství. Studoval Reálné gymnázium a maturitní zkoušku složil v roce 1942, vysoké školy byly zavřené a tak šel studovat Státní grafickou školu. Po válce navštěvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, ale nakonec se přeci jen stal výtvarníkem.

Uměleckou kariéru začal rokem 1948 ve dvojici s Bedřichem Kopecným. Později spolupracoval se spisovatelem Miloslavem Švandrlíkem, byli autory humoristického časopisu Dikobraz.

Byl členem skupiny Polylegran a v roce 1957 se účastnil první výstavy skupiny Máj 57.

Zabýval se filmovou a divadelní tvorbou – navrhoval kostýmy a kulisy. K nejznámějším počinům patří film Šíleně smutná princezna. Věnoval se i animovanému filmu. Navrhoval stolní hry a hračky. Byl autorem mnoha plakátů, letáků.

Spolupráce s profesorem Emanuelem Vlčkem, předním antropologem, vyústila v sérii antropologických portrétů našich historických osobností (Karel IV., Zdislava z Lemberka atd.).

Více informací: http://neprakta.com/node/127

Dokumentární cyklus České televize 13. komnata: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/208562210800019/