Ozáření 1Od úterý 6. října 2020 bude v Galerii Goethe vystavovat svá díla umělkyně Kristina Málková. Návštěvníkům galerie budou představena díla, ve kterých hraje důležitou roli světlo. Nejen jako optický jev, ale zejména jako duchovní princip, který prostupuje vše kolem . Slovo – ILUMINACE – , kterým autorka výstavu pojmenovala, je zde použito ve smyslu nasvětlení, osvícení.

Slavnostní zahájení výstavy, které mělo proběhnout v úterý 6. října 2020 v 18:00 hodin bylo zrušeno. Děkujeme za pochopení.

Výstavu bude možné navštívit do neděle 1. listopadu 2020.

 

„Inspiraci nehledá jen ve všedním světě kolem sebe, ale také ve světě idejí, lidských představ a vnímání. Zásadní roli v jejích obrazech hraje světlo a jeho působení.

Zajímá ji člověk jako emociální lidská bytost. Opravdovost lidského vnímání a jednání zachytila v obrazech s dětskou tematikou, v jejichž pozadí stojí fascinace čistotou a bezprostředností dítěte. Autorčino výtvarné vyjadřování je realistické a nechybí mu velký smysl pro zachycení atmosféry a zároveň jekéhosi „bezčasí“, diky němuž jsou její obrazy všeobecně srozumitelné.“

Mgr. Tereza Koucká

 

Kristina Málková
*20. 12. 1983 v Praze
Vzdělání
2009 – 2015: Doktorský program – Ph.D. – Akademie výtvarných umění v Praze, Restaurátorská škola malířská (prof. K. Stretti), disertační práce: Technologie malby Lucase Cranacha st. a jeho okruhu, Průzkumy děl z českých sbírek a jejich interpretace
2003 – 2009: Magisterské studium – MgA. – Akademie výtvarných umění v Praze, Restaurátorská škola malířská (prof. K. Stretti)
2003 – 2004: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér textilní tvorby
Výstavy
2019     Tahem světem – Galerie muzea Šumavy, Kašperské Hory
2013     Forum Young Art Czech Republic-Bavaria (Plzeň, Regensburg)
2012     Obrazy – Galerie muzea Šumavy, Kašperské Hory
2012     363 – Galerie Peron, Praha
2011     Bienále pro diakonii, Praha
2011     Obrazy – Galerie Orco, Praha
2009     Diplomky – NG v Praze
2011     Obrazy – Česká národní banka, Praha
2010     Krajiny vnitřní a vnější, Galerie akademie výtvarných umění v Praze
2004     Figurama, Praha
2003     Jak to vidím já – Gymnázium v Praze 6, Nad Alejí, Praha