Theodor Krüttner a počátky lázeňské hudby

Oslavy 50. výročí Mariánských Lázní roku 1868

Roku 1818 byly Mariánské Lázně prohlášeny veřejnými lázněmi. Z malé osady uprostřed klášterních lesů se během několika málo desetiletí stalo světoznámé lázeňské město. Úspěšný rozvoj města poskytl důvod k velkolepým oslavám 50. jubilea v srpnu roku 1868.

Oslavy 50. jubilea roku 1868

U této příležitosti kapelník mariánskolázeňského orchestru Theodor Krüttner zkomponoval a uvedl slavnostní pochod „Marienbader Fest-Marsch zur Feier des 50jährigen Jubiläums“.

Titulní strana klavírní verze Krüttnerova Jubilejního pochodu

Skladbu původně určenou pro lázeňský orchestr Krüttner upravil také pro klavír. Klavírní verze Jubilejního pochodu byla, jako jedno z mála Krüttnerových děl, vydána tiskem u E. A. Goetze v Mariánských Lázních. Jediný známý exemplář uložený v městském muzeu není bohužel kompletní. Zvukový záznam proto postrádá prostřední repetici. Rukopisná partitura orchestrální verze díla je rovněž uložena v muzeu.

První strana partitury orchestrální verze Krüttnerova Jubilejního pochodu

Mariánské Lázně v srpnu roku 1868 měly kromě svého 50. výročí ještě jeden důvod k oslavám. Dne 8. srpna byl zahájen provoz nového divadla. Slavnostní program uvedl lázeňský orchestr pod vedením Theodora Krüttnera předehrou Leonore III z díla Ludwiga van Beethovena.

Program slavnostního otevření nového divadla dne 8. 8. 1868

Začátky lázeňského orchestru

V 19. století hudba doprovázela prakticky všechny významné události ve městě, ať se již jednalo o příjezd vzácných hostů, císařovy narozeniny, oslavy nejrůznějších výročí anebo o žehnání spolkových praporů. U žádné z těchto příležitostí nechyběla vystoupení lázeňského orchestru, k němuž později přibyly také pěvecké spolky a další hudební tělesa. První kapely vyhrávaly u Křížového pramene ve vlastní režii bez jakéhokoliv úředního povolení. Hrály pod širým nebem a jeden z hudebníků obcházel posluchače, od nichž vybíral odměnu za hudební produkci. První povolení k sestavení lázeňského orchestru získal od opata Karla Kašpara Reitenbergera Josef Schurwonn z Mnichova u Mariánských Lázní. Jeho osmičlenná kapela vyhrávala od roku 1821 u Křížového pramene dvakrát denně, ráno a večer. Roku 1847 na tomto místě vznikl první hudební pavilon, který v 70. letech 19. století nahradila novější železná konstrukce.

Hudební pavilon u Křížového pramene ze 70. let 19. století odstraněný roku 1940

Lázeňský orchestr pod vedením Theodora Krüttnera

Ve 40. letech 19. století mariánskolázeňští hudebníci nehrávali již jen u Křížového pramene, ale také u Lesního pramene a v kavárně Bellevue (dnes Anglická 281/1). Kapela hrála také na plesech, při divadelních představeních a církevních slavnostech. Hudebníci přesto neměli pevný plat a živobytí si zajišťovali sbírkami mezi lázeňskými hosty. V roce 1844 vystřídal ve vedení orchestru Josefa Schurwonna jeho synovec Theodor Krüttner. Za jeho působení se orchestr rozrostl a na základě hudební taxy, zavedené roku 1858, hudebníci získali také stabilní příjem.

Theodor Krüttner

Theodor Krüttner

Theodor Krüttner (*16. 2. 1814 – † 11. 5. 1893) byl ředitelem a dirigentem lázeňského orchestru v letech 1844–1881. Pocházel z Mnichova u Mariánských Lázní, kde se narodil jako nejstarší syn obuvníka a hudebníka Vinzenze Krüttnera a Theresie rozené Schurwonn. Od svého otce dostal základy hudebního vzdělání. Hrál na housle, na klavír a na varhany a již ve 14 letech komponoval své první skladby. Jeho otec si přesto přál, aby se Theodor stal učitelem, a zajistil si tak do budoucna společenské postavení a stabilní plat. V roce 1836 Krüttner získal místo učitele hudby v Mariánských Lázních. Tehdy začal vypomáhat v Schurwonnově kapele a zřejmě již o rok později byl angažován jako její stálý člen. Po smrti kapelníka Schurwonna byl pověřen vedením orchestru. Prakticky to znamenalo, že v orchestru hrál, dirigoval jej a zároveň pro těleso zajišťoval i provozní a ekonomické záležitosti. Za jeho téměř čtyřicetiletého působení se podařilo vytvořit symfonické těleso, jehož úroveň bylo možné srovnávat se sezónními kapelami v proslulých evropských lázních.

Mariánskolázeňský orchestr s kapelníkem Krüttnerem (zcela vpravo) v roce 1872

Aby si Krüttner udržel kvalitní hráče, podnikal koncem 60. letech 19. století s mariánskolázeňským orchestrem zimní turné po Švýcarsku. Jak zmiňují dobové noviny, Krüttnerův orchestr byl zárukou kvality.

Zpráva o kulturním programu v Ženevě na stránkách časopisu „Signale für die musikalische Welt“, datováno 4. 12. 1869 (Zdroj: ANNO, Österreichische Nationalbibliothek)

Z Krüttnerova manželství s Josefou Saizovou, dcerou z mnichovské měšťanské rodiny, vzešlo osm dětí. Na základě vlastních zkušeností otec žádnému z dětí nedovolil živit se pouze hudbou. Hudebníci tehdy ve stáří nedostávali žádnou podporu, a tak platilo rčení „Alter Musiker, alter Bettler“, neboli „Starý hudebník je starý žebrák.“ Hudební talent se ovšem z rodiny nevytratil. Krüttnerův syn Johann, který se stejně jako jeho otec stal učitelem, úspěšně působil v Chebu jako dirigent pěveckého spolku „Sängerbund“ a kostelního sboru.

Zapomenutý hudební velikán

Ve čtvrtek 11. května 2023 je tomu přesně 130 let od úmrtí Theodora Krüttnera, který zemřel roku 1893 ve věku 79 let. Jeho pohřbu v rodném Mnichově se zúčastnilo velké množství lidí, mariánskolázeňští radní v čele se starostou Augustem Herzigem, členové karlovarského orchestru, delegace střeleckých a veteránských spolků a mnoho dalších hudebníků z celého okolí. Nechyběl ani mariánskolázeňský orchestr s dirigentem Michaelem Zimmermannem, který se se svým zasloužilým kapelníkem rozloučil smutečními pochody a Krüttnerovou skladbou Ave Maria.

O deset let později uspořádal mnichovský pěvecký spolek sbírku pro zbudování Krüttnerova pomníku. Slavnostní odhalení pomníku před mnichovskou farou proběhlo 6. září 1903 u příležitosti oslav pětadvacetileté existence mnichovského pěveckého spolku. Slavnosti se opět zúčastnili mariánskolázeňští radní, okresní hejtman, mariánskolázeňský orchestr a téměř dvě desítky hudebních spolků. O slavnosti informovaly nejen regionální, ale i vídeňské a pražské noviny.

Pohlednice Mnichova u Mariánských Lázní s Krüttnerovým pomníkem ve výřezu z počátku 20. století

O významu Krüttnerova působení a hudebního díla svědčí nejen mnichovský pomník, ale i četná uznání ze strany tehdejších skladatelů a hudebních znalců. Spisovatel Eduard Feodor Kastner vyzdvihl Krüttnerův talent na stránkách vídeňských novin „Deutsche Kunst- & Musik-Zeitung“ roku 1886. V rozsáhlém článku zdůrazňuje, že pokud by se Krüttnerovi, který pocházel z prostých poměrů, bývalo dostalo kvalitního hudebního vzdělání, mohl dosáhnout úrovně a proslulosti světových hudebních skladatelů.

Titulní strana novin „Deutsche Kunst- & Musik-Zeitung“ s portrétem Theodora Krüttnera ze dne 9. 8. 1886 (Zdroj: ANNO, Österreichische Nationalbibliothek)

Ve spojitosti s osobou kapelníka Theodora Krüttnera je často zmiňováno jeho setkání s Richardem Wagnerem v Mariánských Lázních a jejich následná korespondence. Richard Wagner se měl údajně pochvalně vyjádřit o Krüttnerových skladbách, které mu byly předloženy k posouzení.

Dům „Jetelový lístek“ (dnes Karlovarská 5/1), ve kterém roku 1845 pobýval Richard Wagner

Přestože Theodor Krüttner zkomponoval velké množství skladeb, v dnešní době je jich známo jen velmi málo. Důvodem je skutečnost, že většina jeho skladeb nebyla vydána tiskem. Krüttnerovo dílo zahrnovalo různé koncertní předehry, drobné skladby pro orchestr, pochody, písně a také duchovní díla jako litanie a mešní oratoria.

Krüttnerův kvapík, jehož rukopis se dochoval v Bádenské zemské knihovně v Karlsruhe:

Krüttnerův pomník v Mnichově

V roce 2012 byl v Mnichově obnoven Krüttnerův pomník, který je spolu s kostelem a přilehlým hřbitovem svědkem pohnuté historie někdejšího města a regionu.

Krüttnerův pomník v Mnichově na současné fotografii
Následující >>