FOND LÁZEŇSKÉ POHÁRKY

Ve fondu lze nalézt pohárky používané k pití minerálních vod

Lázeňské pohárky

Pohárky na pití minerálních vod se objevují zároveň s využíváním vody k léčebným pitným kúrám. Na přelomu starověku a novověku se používaly lázeňské poháry kameninové nebo kovové, nejčastěji cínové nebo stříbrné.
Od druhé poloviny 18. století se začal používat porcelán a v 19. století již pohárky na pití minerálních vod vyráběly mnohé porcelánové manufaktury. Porcelán byl tehdy velmi drahý a tak se počátkem 19. století rozmáhá také výroba skleněných pohárků.
Ve druhé polovině 19. století začaly pohárky z porcelánu vytlačovat skleněné nádobky zejména proto, že se výrazně snížila jejich cena a výrobci je začali opatřovat hubičkami k pohodlnějšímu popíjení minerální vody. V Mariánských Lázních však převažovaly pohárky ze skla až do poloviny 20. století.

Lázeňské pohárky sloužily nejenom k pitným kúrám, ale byly též tradičním suvenýrem, nezřídka velmi luxusním. Hosté si mohli vybrat velmi rozmanité zboží co do tvaru i výzdoby. Od prostých pohárků s ryskou až po broušené pohárky z barevného nebo vrstveného skla zdobeného rytím, malbou nebo smalty. Host si také mohl nechat na pohárek vyrýt své iniciály nebo i celé jméno.

V druhé polovině 19. století se začíná používat skleněných trubiček – brček. Hlavním důvodem byla skutečnost, že pacient se má při pití minerální vody procházet. Brčko také zabraňuje poškozování zubů, neboť minerální voda se při pití nedostává do kontaktu se zubní sklovinou.Od brček už byl jen krůček k hubičce a dutému oušku. V této charakteristické podobě známe pohárky již více než sto let.

Lázeňské pohárky byly dlouhou dobu obyčejné hrnky, které se od jiných lišily jen svým použitím. Postupně se tvary mění, nejprve jsou to číšky vejčitého nebo kónického tvaru s ouškem, později se pohárky zplošťují a jsou často bez ouška.

Pohárek Františka Josefa I.

Pohárek Františka Josefa I. zhotovený z křišťálového skla ve sklárnách Moser. Na pohárku je vyryto datum 16. AUG. 1904. Pohárek je totiž vyrobený k příležitosti setkání dvou monarchů, rakouského císaře Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII. v Mariánských Lázních dne 16. srpna 1904. Pro anglického panovníka byla k této události také vyrobena slavnostní číše.

Číše anglického krále Edwarda VII.

Číše anglického krále Edwarda VII. byla vyrobena z křišťálového skla k příležitosti slavnostní večeře při setkání dvou monarchů v Mariánských Lázních, rakouského císaře Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII., dne 16. srpna 1904.
Mariánské Lázně hostily stovky panovníků, evropských politiků a diplomatů a chlubily se těmito návštěvami, které prohlubovaly věhlas města jako mezinárodního politického a společenského centra. Ašak setkání monarchů bylo jednou z nejdůležitějších událostí v historii města.